Informatii si documente utile

ELECTRICE:

Ord_45_2016   Privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

ORDINUL Nr. 116 din 20.12.2016   Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice

 

SECURITATE:

HG 301 actualizata conform HG 1002/2015

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.